Spring naar inhoud

Vergoedingen

Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk op basis van mijn registratie bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Homeopathische consulten worden vergoed vanuit jouw aanvullende zorgverzekering. Het eigen risico van € 385,- geldt alleen voor jouw basisverzekering en wordt bij vergoeding van de homeopathische consulten niet aangesproken. Dit betekent dat je voor een homeopathische behandeling de eerste € 385,- niet zelf hoeft te betalen. Informeer bij jouw zorgverzekeraar wat de vergoedingen zijn of bekijk het vergoedingenoverzicht van alle zorgverzekeraars op Zorgwijzer of Independer.

Tarieven 2024

Eerste consult

Volwassenen 60 - 90 minuten € 100,-
Kinderen t/m 11 jr 45 - 60 minuten € 90,-

Vervolgconsult

Volwassenen 30 - 45 minuten € 80,-
Kinderen t/m 11 jr 30 - 45 minuten € 80,-
Telefonisch consult (op afspraak) 15 - 30 minuten € 40,-
Kort consult bij acute klacht 15 - 30 minuten € 40,-
Nasturen middel (zonder consult) n.v.t. € 20,-
Telefonisch spreekuur n.v.t. geen kosten

Betaling graag contant na het consult; je krijg een rekening mee voor de verzekering. Indien nodig kan het eerste consult verdeeld worden over twee dagen. Consulten dienen minimaal 2 werkdagen (48 uur) van tevoren te worden afgezegd zodat andere patiënten nog jouw plaats kunnen innemen. Bij latere berichtgeving wordt het consult alsnog in rekening gebracht. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast.

Kwaliteit en klachtenregeling

De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure via het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Via de NVKH geldt een klachtenregeling. Heb je klachten? Dan vraag ik je vriendelijk deze met mij te bespreken. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je terecht bij de klachtenfunctionaris van het Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn Quasir of kijk bij Stichting Zorggeschil. Dit centrum kan adviseren bij de indiening en/of formulering van de klacht en bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing van de klacht te komen.