Spring naar inhoud

Praktijk open

Sinds 11 mei 2020 ontvang ik weer patiënten in mijn praktijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand (en de andere hygiënische maatregelen zoals geadviseerd).

Bij binnenkomst wil ik je vragen je handen te desinfecteren met de desinfecterende handgel in de hal. Tevens wil ik je verzoeken het toilet zo min mogelijk te gebruiken.

Bij klachten als hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, reuk- en smaakverlies, benauwdheid en koorts verzoek ik je het consult zo spoedig mogelijk na constatering af te zeggen. Hebben je huisgenoten last van deze klachten dan verzoek ik je ook het consult af te zeggen. Wel is het dan mogelijk om het consult te vervangen door een telefonisch consult of een videoconsult. Dit kan ook bij acute klachten. Neem in elk geval contact op met de huisarts als je zieker wordt, of als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt.

Ik hoop je graag binnenkort (weer) te ontmoeten in mijn praktijk.