Spring naar inhoud

Praktijk voor homeopathie

Klassieke Homeopathie is een al eeuwenlang bestaande complementaire geneeswijze waarbij wordt gekeken naar het unieke van de mens en waarbij de innerlijke geneeskracht wordt gestimuleerd. Het homeopathisch middel is een prikkel tot zelfherstel van binnenuit. Homeopathische middelen zijn gemaakt van natuurlijke stoffen en hebben geen bijwerkingen. Veel mensen kiezen voor een homeopathische behandeling omdat zij in het reguliere circuit niet (verder) geholpen kunnen worden of vanwege de milde werking van de homeopathische middelen.

De behandeling bestaat uit een eerste consult en één of meer vervolgconsulten. Bij acute klachten kan soms één consult al voldoende zijn. De consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door bijna alle aanvullende ziektekostenverzekeringen. Het eigen risico, dat alleen geldt voor de basisverzekering, wordt hierbij niet aangesproken. Ben je benieuwd naar wat jouw ziektekostenverzekering in 2024 voor een homeopathische behandeling vergoedt, bekijk dan het vergoedingenoverzicht.

Wil je weten of jouw klacht homeopathisch behandeld kan worden? Neem dan vrijblijvend contact met mij op per mail of tijdens mijn telefonisch spreekuur.

Annelieke Ketelaar, Klassiek Homeopaat
Registertherapeut BCZ®

homeopathie kortenhoef